Om oss

Equmeniakyrkan Nybro är ett nytt namn på en gammal församling och kyrka. Förut hette vi Nybro Missionskyrka och kyrkan ligger (som den alltid gjort) vid stadshusplan, i hörnet Mellangatan-Västra Magasinsgatan.

Du är välkommen till oss.k4

  • Gudstjänst söndagar kl 10
  • Morgonandakt i Radio Nybro tisdagar kl 6, 7 och 8
  • Tisdagsträff tisdagar udda veckor kl 11
  • Scout/nying i scoutstugan i Orrefors ( Magnus Ripheden)
  • Bibelsamtal och bön onsdagar kl 19

Equmeniakyrkan Nybro (eller Nybro Missionsförsamling som den länge har hetat) har varit verksam i Nybro sedan 1872. Det är troligen den organisation som allra längst bedrivit oavbruten verksamhet i Nybro.

Till en början bedrevs mötesverksamheten i Nybro i förhyrda lokaler. Kolportörer, andligt väckta, reste omkring i bygderna, predikade och spred religiös litteratur.

Fler medlemmar och ökad verksamhet innebar behov av större lokaler. En tomt i samhällets centrum inköptes och blev platsen för ett missionshus, som stod färdigt för invigning söndagen före jul 1885. En av invigningstalarna var Carl Boberg. Missionshuset har blivit om- och tillbyggt ett flertal gånger genom åren. Dagens vackra equmeniakyrka ligger alltjämt i samhällets centrum, med stadshus och förvaltningsbyggnad som närmsta grannar, och utgör en vacker del av stadsbilden.

Värt att omnämna är kyrksalens fondmålning. Den är utförd av nybro-sonen Gunnar Theander. Den som träder in i kyrksalen kan inte gärna undgå att fångas av målningens budskap. Med utsträckta händer hälsar församlingens Herre den besökande välkommen – ”Som att mötas av en vänlig famn”.

Ett drygt tjugotal personer har under olika långa perioder varit fast anställda som pastorer och församlingsföreståndare.

Församlingens verksamhet har varit fylld av förkunnelse i predikan, bön, sång, musik, söndagsskola, arbete bland scouter, tonåringar, socialt arbete och samhällsengagemang. Sedan flera decennier tillbaka förekommer regelbundna samlingar – tisdagsträffar – för daglediga då skiftande program bjuds. Det är en mötesform som röner stor uppskattning bland deltagarna.

Sång- och musiklivet har alla år haft en viktig uppgift att fylla. Under olika perioder har det funnits olika typer av körer, lovsångsdans-grupper och barnmusikgrupper.

Medlemsantalet har varierat. På 1940-talet var antalet medlemmar 175-180. Nu på 2020-talet är vi ca 50 medlemmar.

Uppgifter som de olika kyrkorna inom kommunen tar gemensamt ansvar för är RIA, förskolan Pingstliljan, Nybro Radio och sjukhuskyrkan.