Välkommen

Söndag 28/5 kl 10:00      Gudstjänst
       Per-Erik Bernspång
       Olga och Svitlana Smytska
       Lisbeth Carlsson
       Kyrkfika
Onsdag 31/5 kl 19:00      Bibelsamtal
Torsdag 1/6 kl 9:00        RIA
Söndag 4/6 kl 10:00       Gudstjänst
      Per-Erik Bernspång
      Olga och Svitlana Smytska
      Lisbeth Carlsson
      Kyrkkaffe med dopp hos
      Rose-Marie och Lindy i Lindsdal
Tisdag 6/6 kl   9:15         Tisdagsträffen
      Bussutfärd till Lena-Maria i Jönköping
   kl 18:00        Bönesamling för Sverige
      Pingstkyrkan
Onsdag 7/6 kl 19:00       Bibelsamtal
Torsdag 8/6 kl 9:00       RIA
                         kl 14:00       Bibelsamtal i Kosta hos
      Christian och Karin Braw