Välkommen

Bibelhelg med Göran Duveskog
Lördag 23/9 kl 16:00       Israelseminarium
     kl 17:00       Servering
     kl 18:00       Israelseminarium
Söndag 24/9 kl 10:00      Gudstjänst
        Göran Duveskog
                   Natalia Panko
        Anders Duveskog
        Kyrkkaffe
Tisdag 26/9 kl 11:00         Tisdagsträffen
         RIA igår, idag och i morgon
         Björn Wennerström
Onsdag 27/9 kl 19:00       Bibelsamtal
Torsdag 28/9 kl 9:00       Hela Människan (RIA)