Välkommen

Tisdag 28/2 kl 11 Tisdagsträffen
Ostens historia, Ann-Marie Petersson
Tisdag 28/2 kl 17 Öppen kyrka
Onsdag 1/3 kl 19 Bibelsamtal
Söndag 5/3 kl 10 Gudstjänst

Per-Erik Bernspång, Lena Källberg, Stig Jonsson, nattvard, församlingsmöte