Välkommen

Segelbåt höstbladet nr 3 -21
 Vi välkomnar dig nu till gudstjänster och andra samlingar i vår kyrka. Dessa samlingar kommer dock att genomföras enligt de rekommendationer som gäller. Detta innebär att vi sitter på anvisade platser samt håller avstånd så att vi minskar risken för smitta.
Varmt välkommen!
Söndag 19/9   kl 10:00   Gudstjänst
 Johnny Zverzina
 Olga och Swetlana Smytska
 Per-Olof Rehn
Onsdag 22/9 kl 19:00     Bibelsamtal
Torsdag 23/9 kl 9:00     RIA
Söndag 26/9 kl 10:00     Gudstjänst
 Per-Erik Bernspång
 Natalia Panko
 Stig Jonsson
 Församlingsmöte
 Kyrkfika
Måndag 27/9 kl 15:00    Bibelstudium och bön
 Christian Braw
Tisdag 28/9 kl 11:00       Tisdagsträffen
 Min livsberättelse
 Nils-Erik ”Pigge” Gustafsson
Onsdag 29/9 kl 19:00    Bibelsamtal
Torsdag 30/9 kl 9:00     RIA