Välkommen

Ristafallet blad 4 19
 Söndag 19/1 kl 16:00     Gudstjänst
Senorenteamet
kyrkfika
Onsdag 22/1 kl 19:00     Bibelsamtal
Torsdag 23/1 kl 09:00   RIA
Per-Arne Imsen
Lördag 25/1 kl 16:00     Seminarium
       17:00     Servering
       18:00     Seminarium
Söndag 26/1 kl 10:00    Gudstjänst
Per-Arne Imsen
Lisbeth Carlsson
kyrkfika
Tisdag 28/1 kl 11:00       Tisdagsträffen
Mitt liv som journalist
Jan Stenqvist
Onsdag 29/1 kl 19:00    Bibelsamtal
Torsdag 30/1 kl 09:00  RIA