Välkommen

Bild2
Under midsommarhelgen hänvisar vi Klintagården eller andra kyrkor i området
Söndag 30/6 kl 10:00     Gudstjänst
 Ulf Andersson
 Sivert Hugosson
Söndag 7/7 kl 10:00        Gudstjänst
 P-O Johansson
Söndag 14/7 kl 10:00      Gudstjänst
                                                 Per-Erik Bernspång
  Lisbeth Carlsson
Söndag 21/7 kl 10:00       Gudstjänst
  Robert Duveskog
Söndag 28/7 kl 10:00      Gudstjänst
                                                 Christin och Göran Andersson
  Gunvor Jonsson