Välkommen

Höstbild församlingsblad 3-19
Tisdag 10/9 kl 11:00      Tisdagsträffen
Boppe Perhamn
Kåserar kring bilder
Onsdag 11/9 kl 19:00     Bibelsamtal
Torsdag 12/9 kl 09:00  RIA
Lördag 14/9 kl 18:00     Duvemålakväll i Pingstkyrkan
Insamling till Trosgnistan
David Duveskog
Göran Duveskog
Emilia Lindberg
Söndag 15/9 kl 10:00     Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga och Svetlana Smytska
Gunvor Jonsson
Måndag 16/9 kl 15:00   Bibelstudium och bön
Christian Braw
Onsdag 18/9 kl 19:00     Bibelsamtal
Torsdag 19/9 kl 09:00  RIA
OBS!  Bönehelgen med Ingemar Helmner är inställd. 
Ersätts med bönesamlingar med Fredric Crona
Lördag 21/9 kl 14:00     Bönesamling
  kl 16:00     Bönesamling
  kl 17:00      Servering
Söndag 22/9 kl 10:00    Gudstjänst
Åke H Nilsson
Nataliia Panko
Sivert Hugosson
kyrkkaffe