Välkommen

Höstbild församlingsblad 3-19
Bibelhelg med Jan Erixon 12-13/10
Lördag 12/10 kl 16:00   Seminarium
    kl 17:00   Servering
    kl 18:00   Seminarium
Söndag 13/10 kl 10:00   Gudstjänst
Jan Erixon
Stig Jonsson
kyrkkaffe
Onsdag 16/10 kl 19:00  Bibelsamtal
Torsdag 17/10 kl 9:00   RIA
Söndag 20/10 kl 10:00  Ekumenisk Gudstjänst i Nybro Kyrka
nattvard
kyrkkaffe i Ansgarsgården
Tisdag 22/10 kl 11:00     Tisdagasträffen
Göran och Christine Andersson
Kurt Karlsson
Från fiskare till förkunnare. Vem var Landmér.
Onsdag 23/10 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 24/10 kl 9:00   RIA