Välkommen

Höstbild församlingsblad 3-19
Bibelhelg med Per Eriksson
Lördag 9/11 kl 16:00     Seminarium
       17:00     Servering
       18:00     Seminarium
Söndag 10/11 kl 10:00   Gudstjänst
Olga och Swetlana Smytska
Per-Olof Rehn
kyrkkaffe
Måndag 11/11 kl 18:00   DM-kväll
Onsdag 13/11 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 14/11 kl 9:00   RIA
Söndag 17/11 kl 10:00   Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Equ Band
kyrkkaffe
Måndag 18/11  15:00      Bibelstudium och bön
Christian Braw
Tisdag 19/11 kl 11:00      Tisdagasträffen
Stefan Lagesson
Minnenas melodier
Onsdag 20/11 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 21/11 kl 9:00    RIA