Välkommen

Publikation2
 Med anledning av de förnyade rekommendationerna om fysisk distansering, blir det inga Gudstjänster eller Tisdagsträffar i Equmeniakyrkan så länge den rådande situationen gäller.
Du kan också lyssna till våra inspelade, reviderade gudstjänster på närradion, tisdagar kl. 9:00 och gudstjänster på denna hemsida under rubriken ”predikan”