Välkommen

bibelbild-1844
Tisdag 26/3 kl 11:00      Tisdagsträffen
        Sånger om livet
        Torsten Gunnarsson
Onsdag 27/3 kl 19:00    Bibelssamtal
Torsdag 28/3 kl 09:00  RIA
Söndag 31/3 kl 10:00     Gudstjänst
                                                Per-Erik Bernspång
 Lisbeth Carlsson