Välkommen

Segelbåt höstbladet nr 3 -21
 Vi välkomnar dig nu till gudstjänster och andra samlingar i vår kyrka utan de restriktioner som tidigare funnits.  Det är ändå viktigt att vi gör allt vi kan för att minska riskerna för vidare spridning av den pandemi som trots allt är en del av vårt samhällen än så länge.
Varmt välkommen!
Tisdag 7/12 kl 11:00       Tisdagsträffen
Adventssånger
Jerry Hörberg, Berit Jungskär
Onsdag 8/12 kl 19:00     Bibelsamtal
Torsdag 9/12 kl 9:00     RIA
Söndag 12/12 kl 10:00   Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Magnus Ericsson
Måndag 13/12 kl 15:00  Bibelstudium och bön
Christian Braw
Onsdag 15/12 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 16/12 kl 9:00   RIA
Söndag 19/12 kl 10:00   Gudstjänst – Vi sjunger in julen
Natalia Panko
Olga Smytska
Svitlana Smytska
Per-Erik Bernspång
m.fl.
Julkaffe