Välkommen

Ristafallet blad 4 19
Måndag 24/2 kl 15:00   Bibelstudium och bön
Christian Braw
Tisdag 25/2 kl 11:00      Tisdagsträffen
Jag minns mitt 70-tal, minnen och musik
Stig Erixon
Onsdag 26/2 kl 19:00    Bibelsamtal
Torsdag 27/2 kl 9:00     RIA
Söndag 1/3 kl 10:00        Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Natalia Panko
Stig Jonsson
Nattvard
Onsdag 4/3 kl 19:00      Bibelsamtal
Torsdag 5/3 kl 9:00       RIA