Välkommen

Ristafallet blad 4 19
Lördag 7/12 kl 16:00     Seminarium Holger Nilsson
       17:00     Servering
       18:00     Seminarium Holger Nilsson
Söndag 8/12 kl 10:00     Gudstjänst
Per-Erik Bernspång
Olga och Swetlana Smytska
Johnny Zwerina
Måndag 9/12 kl 15:00   Bibelstudium och bön
Christian Braw
Onsdag 11/12 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 12/12 kl 9:00   RIA
Söndag 15/12 kl 10:00   Gudstjänst
Boppe Perhamn
Fia Hansson
Stig Jonsson
kyrkkaffe
Tisdag 17/12 kl 11:00     Tisdagasträffen
Julånger
Lisbeth Carlsson
Berit Jungskär
Onsdag 18/12 kl 19:00   Bibelsamtal
Torsdag 19/12 kl 9:00   Ria