Välkommen

 

svan till församlingsblad, med text 2020

På grund av det rådande krisläget i samhället är våra gudstjänster på söndagarna kl 10.00 inställda.
Vi hänvisar till inspelade, reviderade gudstjänster på närradion, tisdagar kl 9.00 och gudstjänster på denna hemsida under rubriken ”predikan”
Onsdag   3/6 kl 19:00     Bibelsamtal
Onsdag 10/6 kl 19:00    Bibelsamtal